1. Kies jou termyn

 • Kies die datums (Vrydae) wanneer jou advertensie in die Landbouweekblad moet verskyn. (Gekose datums sal in die blok hieronder verskyn).

2. Kategorie

3. Kies jou advertensie styl

  * Foutiewe of onverstaanbare afkortings is nie aanvaarbaar nie. * Selfooneienaars! Noem asb. Die dorp/stad van u adres in die advertensie.
 • karakters oor:
  Kontak lbwsmalls@landbou.com as jy nog 'n logo wil oplaai of enige ander navrae het.
 • Proef:

  Image preview
  R 0,00

  Per weeklikse plasing

4. Kontakbesonderhede

5. Terme en voorwaardes