Advertensie-opsies

PREMIUM

Koste vanaf
R 298 per advertensie
 • Dit is vir aanlyn en die tydskrif
 • Verskyn in Premium advertensie-carrousel en die Premium Advertensierooster op Tuisblad
 • Premium-advertensies sal altyd aan die bokant van alle lyste en soekresultate verskyn
 • Gedruk in Landbouweekblad (in gespesifiseerde uitgawe)
 • 5 Foto's
 • 850 karakter limiet
 • 2 style om van te kies
 • Verskyn op die webwerf vir daardie gespesifiseerde uitgawedatums (Maandag tot Sondag)
aanbeveel

Standaard

Koste vanaf
R 225 per advertensie
 • Dit is vir aanlyn en die tydskrif
 • Gedruk in Landboueeekblad (in gespesifiseerde uitgawe)
 • 3 Foto's
 • 850 karakter limiet
 • 2 style om van te kies
 • Verskyn op die webwerf vir daardie gespesifiseerde uitgawedatums (Maandag tot Sondag)