Plaas 'n advertensie

VREDE. 340 top-Bovelders word in opdrag van Deale Bovelders en medeverkoper (Charfontein Bovelders) te koop aangebied op Woensdag, 28 Julie 2021, om 11:00, op Madeira, Vrede. Aanbod: 70 Bovelderbulle; 240 dragtige koeie; 30 koeie met kalwers. Vir meer besonderhede, sien halfbladadvertensie in dié uitgawe of besoek www.bkb.co.za. Navrae: Paul de Bruyn, Sel 079 882 1138; Cronje Deale (eienaar), Sel 082 652 7959 of afslaer: Jan Mostert, Sel 083 306 8408.

19 Julie 2021

Terug na bo