Plaas 'n advertensie

TEGNIESE VELDBEAMPTE(SKAAP- EN WOLBEAMPTE) BREDASDORP KERNDOEL VAN DIE POS: Die bemarking en uitvoer van maatskappydienste in die vesel- en lewendehawebedryf tot wedersydse voordeel van die produsent sowel as die maatskappy, met die doel om die maatskappy se markaandeel te handhaaf en te verhoog. MINIMUM VEREISTES: • Toepaslike landboukwalifikasie en/of relevante (wolskaap) ondervinding. • 5 jaar ondervinding as tegniese veldbeampte of soortgelyk. • Senior Merino-, Dohne-Merino- en SAVM-kursusse reeds suksesvol voltooi. VAARDIGHEDE: • Goeie kommunikasie- en taalvaardighede in Afrikaans, Engels. • Rekenaarvaardig (MS Office). • Basiese finansiёle bestuursvaardighede. • Kennis van die wol/lewendehawebedryf. • Kennis van kleinvee-kuddebestuur. • Kennis van NWKV-wolklasstandaarde • Kennis van Merino-, Dohne-Merino- en SAVM-rasstandaarde. • Kennis van wetenskaplike teling t.o.v. BLUP-teelwaardes sal voordelig wees. • Goeie menseverhoudinge, netheid, integriteit en stiptelikheid. • Skeerspan-bestuurskennis/ondervinding sal voordelig wees. VERANTWOORDELIKHEDE: • Werf van vesel. • Lewendehawe-bemarking. • Algemene bemarking van maatskappydienste. • Stoet- en kudde-klaswerk, ramaankope. • Skeerdienshantering, asook voorligting t.o.v. skeerhokbestuur. • Voorligting t.o.v. kuddebestuur. • Voorraadbestuur. • Batebestuur. • Administratiewe bestuur. SLUITINGSDATUM: 30 Januarie 2022. Indien u aan al bg. vereistes voldoen, is u welkom om via ons webblad aansoek te doen by www.ovk.co.za of jou CV te e-pos aan micheller@ovk.co.za.

10 Januarie 2022

Terug na bo