Plaas 'n advertensie

SENEPOL-GENOOTSKAP-VEILING: Stoet- en aanteeldiere. Saterdag, 21 Augustus 2021, om 11:00, op Circle C Ranches, Excelsior, asook aanlyn by Swiftvee (swiftvee.com). Streng gekeurde aanbod van 25 stoetbulle; 31 stoet- en 20 kommersiële vroulike diere. Navrae:skakel Fanie Els (Vleissentraal), 083 409 7381 of Boetie Hattingh (Senepol), 082 306 2469. Senepolsa.co.za.

19 Julie 2021

Terug na bo