Plaas 'n advertensie

ROCK VALLEY BEEFMASTER- EN SHORTHORN-PRODUKSIEVEILING. Dinsdag, 17 Augustus 2021, om 11:00, op Wildebeeslaagte, Potchefstroom. Aanbod: Shorthorn: 12 bulle; 20 verse, sommige dragtig. Beefmaster: 50 bulle; 20 nie-dragtige verse; 160 nie-dragtige kom-mersiële verse. Navrae: skakel Victor Lourens, 083 279 1206; Thys Lourens, 083 258 5901; Neil Dry, 083 778 8000; Barry Stretton, 082 763 8611; Johan van der Nest, 082 574 4220 of Simon Hughes, 082 491 8286.

26 Julie 2021

Terug na bo