Plaas 'n advertensie

PRODUKSIEVEILING VAN DANIE MULLER & SEUNS DATUM: Dinsdag, 1 Junie 2021, om 11:00. PLEK: Die plaas Sweethome, Frankfort. AANBOD: 2 250 ooie, 2 maande wol, bestaande uit 500 nie-dragtige ooie, wissel- tot 2-tand, gereed vir ram; 200 ooilammers, ± 40 kg; 400 dragtige ooie, 2- tot 4-tand, lam Jul.; 450 dragtige ooie, 6-tand tot volbek; 250 dragtige ooie, 2- tot 4-tand, lam Aug.; 250 dragtige ooie, 6-tand tot volbek, lam Aug.; 100 nie-dragtige ooie, 2- tot 4-tand; 100 nie-dragtige ooie, 6-tand tot volbek. Ook 40 ramme, 4-tand, 5 maande wol. NAVRAE: SKAKEL VLEISSENTRAAL: PJ MULLER, 060 966 9340 HUGO GROENEWALD, 082 569 7205 OVK: PM SWART, 083 948 3345 JACO SAAIMAN, 071 673 0745

17 Mei 2021

Terug na bo