Plaas 'n advertensie

ORANJEVILLE. 5 eiendomme (3 waterfront) in die Vrystaat word te koop aangebied tydens die veiling van Philip Bronkhorst op Vrydag, 25 Junie 2021, om 11:00, by Waterfront Villas Estate, Peninsula on Vaal, Oranjeville. 3 eiendomme: Gebied no. S4, grootte 1 083 m2, op die gemeen-skaplike eiendom van die skema bekend as Waterfront Villas, ten opsigte van die grond en gebou geleë te Vaaldam (uitbreiding 2). Metsimaholo- plaaslike munisipaliteit, provinsie Vrystaat. Deelplan nr. SS117/2014. Eiendom 1 beskrywing: 7 slaapkamers, 7 badkamers (waarvan 5 en suite), dubbelmotorhuis. Eiendom 2 beskrywing: 6 slaapkamers, 6 badkamers (almal en suite), dubbelmotorhuis. Huise met uitstekende uitsig oor die Vaaldam! Moderne huise met oopplan-leefarea. Eiendom 3 beskrywing: Leë erf met dienste en planne. Eiendom 4: Gebied no. S11, grootte 1 817 m2, op die gemeen-skaplike eiendom van die skema bekend as Ridge View, ten opsigte van die grond en gebou geleë te Vaaldam (uitbreiding 2). Metsimaholo- plaaslike munisipaliteit, provinsie Vrystaat. Deelplan nr. SS117/2014. Eiendom 5: Gedeelte 23 van die plaas Knoppiefontein 94, distrik Heilbron, provinsie Vrystaat. Grootte: 11,1372 ha. Deelplan nr. SG1106/2007. Daar kom ook 125 speenkalwers onder die hamer. Sien advertensie in dié uitgawe of besoek www.bkb.co.za. Navrae: Bertus Linde, Sel 079 679 1718.

07 Junie 2021

Terug na bo