Plaas 'n advertensie

87 ha- EN 192 ha-OTTOSDAL/SANNIESHOF-WILD/BEESPLASE, asook beeste, trekkers, werktuie, per openbare veiling op Dinsdag, 17 Augustus 2021, om 11:00, op die plaas Blaauwwildebeestput.87 ha: GPS: S26°31'35.7"/O25°57'42.8". 192 ha: GPS: S26°31'31.3"/O25°57'18.0". Sien: www.plase.co.za. 5%-deposito, plus 3,5% koperskommissie en waarborge binne 60 dae. Navrae: skakel Clive Gardner Afslaers, 018 290 9610; Hendrik Nel, 082 491 8289 of Dandré Nel, 076 503 7900.

26 Julie 2021

Terug na bo