Plaas 'n advertensie

52 ha-WILD/LEEFSTYLPLAAS, 400 m aan die Vaalrivier, per openbare veiling op Vrydag, 20 Augustus 2021, om 11:00, op die plaas Kromdraai, distrik Potchefstroom/Parys, namens HC Nel. Ideaal vir die ontwikkelaar! Ten volle omhein met wildomheining. 1 boorgat. Eskom-krag. Roete: ± 30 km vanaf Potchefstroom, aan Schoemansdrift-pad. GPS: S26°56'15.1"/ O27°12'14.4". Sien: www.plase.co.za. 5%-deposito, plus 3,5% koperskommissie en waarborge binne 60 dae. Navrae: skakel Clive Gardner Afslaers, 018 290 9610; Hendrik Nel, 082 491 8289 of Dandré Nel, 076 503 7900.

26 Julie 2021

Terug na bo